Hayrabolu İlçesi Süt Üreticileri Birliği
menu back Ana sayfa İndirimli ürünler Müşteri hizmetleri Sipariş takip Sepetim Sıkça sorulan sorular İletişim
empty Üye ol Üye girişi
RAPORLAR

HAYRABOLU İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNİN 2013 HESAP DÖNEMİNE
AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Hayrabolu İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolarını incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, bağımsız denetim ilke, usul ve esasları ile genel kabul görmüş denetim ilke ve kurallarına uygun olarak yapılmış, dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar Hayrabolu İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin 31.12.2013 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Nesrin ÖKSÜZ-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
Rapor Sayısı: YMM.2440-2014/09 BALIKESİR Rapor Ekleri: Bilanço-Gelir Tablosu 10.02.2014
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÖZEL AMAÇLI DENETİM RAPORU
İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı : Nesrin ÖKSÜZ
Bağlı Olduğu Oda : Bursa YMM Odası
Büro Adresi : Cumhuriyet Alanı Vural Pasajı No:39 AYVALIK
BALIKESİR
Tel.Numarası&Faks: 0266 3121285
Dayanak Sözleşmenin
Günü Sayısı
İnternet Tarih
04.12.2013
16B-II025828
04.12.2013
Mükellefin
Adı
Adresi
Vergi Dairesi Hesap Numarası Tel.Numarası İştigal Konusu
: Hayrabolu İlçesi Süt Üreticileri Birliği
: Malkara Yolu 3.Km Hayrabolu/TEKİRDAĞ : Hayrabolu : 460 038 0988 : 0282 315 48 60
: Süt Ürünlerinin Değerlendirilmesi ve Pazarlanması
: 01.01.2013-31.12.2013
İnceleme Dönemi
Konusu
Genel Faaliyet Denetimi
SONUÇ : Tespit edilen hususlar karşısında kurumun
muhasebe kayıtlarının tüm gerçek faaliyetini yansıttığı ve olumsuz her hangi bir durumun
bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
Ne;
I- GENEL BİLGİ
1) Kurumun unvanı Hayrabolu İlçesi Süt Üreticileri Birliği olup iştigal konusu süt ürünlerinin değerlendirilmesi, üretimin planlanması ve pazarlanmasıdır.
2) Kurumun sermayesi 959.363,52 TL olup Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine ilişkin Bilgiler Aşağıda belirtildiği şekildedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri__
ADI SOYADI
GÖREVİ
Şerif YILDIZ
Başkan
Adil KAYA
Başkan Yrd.
Hasan ACIR
Muhasip Üye
Ergin ARICA
Üye
Tevfık KESKİN
Üye
Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Şaban [BALABAN
Denetim Kurulu Üyesi
Şaban TOROS
Denetim Kurulu Üyesi
İsmail ŞANTÜRK
Denetim Kurulu Üyesi
3) Ticaret Sicil Kaydı Ve Numarası_:
Kurumun ticaret sicil kaydı bulunmamaktadır.
4) Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi, Hesap Numarası_:
Kurum 460 038 0988 sicil numarası ile Hayrabolu vergi dairesi mükellefidir. Kurumun mükellefiyeti 01.10.2005 tarihinde tescil edilmiştir.
5) Kurumun Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge düzenleme veya Kullanma Yönünde hakkında Rapor veya Tespite Rastlanmamıştır.
II-USUL İNCELEMELERİ
> Yasal Defterlerin Tasdikine İlişkin Bilgiler
2013 Yılı Defter Bilgileri___
Defterin Nev'i
Onay Makamı
Onay Tarihi
Yevmiye No
Yevmiye Defteri
Hayrabolu Noteri
28.12.2012
7605
Defteri kebir
Hayrabolu Noteri
28.12.2012
7606
Kasa Defteri
Hayrabolu Noteri
28.12.2012
7602
Envanter Defteri
Hayrabolu Noteri
28.12.2012
7603
KararDefteri
Hayrabolu Noteri
28.12.2012
7604
> Defter Kayıtlarına Dayanak Teşkil Eden Belgelerin Usulüne Uygun Olduğu, Gerçeği Yansıttığı
> Defter Kayıtlarının kayıt nizamına, Muhasebe İlkelerine Uygun Olduğu
> Beyannamelerin Zamanında Verildiği
> Yapılan tetkikte belgelerin bilgisayar ortamına usulüne uygun olarak kaydedildiği muhasebe usul ve esaslarına aykırılık teşkil edecek bir durum olmadığı tespit edilmiştir.
Kurumun muhasebesinden İlhan DURAK sorumlu olup kendisi SMMM unvanına sahiptir. Yasal defterler bilgisayarla tutulmaktadır. »

 
 
Banka Seçenekleri
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 139430

SORULARINIZ İÇİN

0282.315.53.64 - 0282.315.48.60 | E-mail www.hayrabolupeynir.com
e ticaret sağlayıcı: neticaret eticaret